DOPRAVA ZDARMA NAD 2500 Kč

Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE

Jak postupovat, dorazí-li zboží poškozené, vadné, nebo není přesně podle vašich představ.

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky doporučujeme zboží nepřebírat.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen, případně že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, zašlete nám pokud možno do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci na náš e-mail info@salted.cz. Díky tomuto včasnému oznámení budeme schopni reklamaci vyřešit rychle a efektivně.

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí e-mailové komunikace s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, nezapomeňte přiložit Formulář pro reklamaci zboží, kde vypíšete všechny vady a nesrovnalosti. Formulář pro reklamaci zboží nejste povinni využít, ale v případě jeho použití budeme schopni reklamaci vyřídit rychleji.


Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet uplatněním reklamace a končí v den, kdy vás vyrozumíme o vyřízení reklamace.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNŮ

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit. V této lhůtě musí být informace o odstoupení odeslána společnosti Alnagata, s. r. o. Po odstoupení máte povinnost do 14 dnů odeslat zboží zpět na naši adresu.Neposílejte nám, prosím, v žádném případě zboží zpět bez předchozí e-mailové komunikace s námi (info@salted.cz). Zároveň nezapomeňte přiložit Formulář pro vrácení zboží. Použití formuláře není nezbytné, ale usnadní vyřízení vašich nároků z odstoupení.

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

Salted
Italská 8
120 00 Praha 2

Při vracení zboží musí být výrobky nepoškozené a nesmí jevit známky používání. V opačném případě jsme oprávněni snížit částku, kterou vám budeme vracet, o částku odpovídající tomuto poškození a jsme oprávněni tento nárok započíst na váš nárok na vrácení kupní ceny.

Společnost Alnagata, s. r. o. je oprávněna po obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost Alnagata, s. r. o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět nebo neprokáže, že ho odeslal.

Alnagata, s. r. o. nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.